Generalforsamling 2021

Den 3. november 2021 kl. 19.00 holder Moesgård Biselskab for Holistisk Biavl generalforsamling på Malling Plejehjem, Starupvej 9, 8340 Malling.

 

Forud for selve generalforsamlingen får vi besøg af Lars Bo Christensen. Nogle af os var på besøg hos Lars Bo på Gjøl for et par år siden. Han driver en spændende biavl og forretning fra sin bopæl på Gjøl og er meget aktiv i mange sammenhænge. Bl.a. skrev han ”Månedens arbejde” for Tidsskrift for Biavl i 2019.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder budget og kontingentfastsættelse

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse og suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

Forslag fra foreningens medlemmer skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Da vi på grund af Corona ikke holdt generalforsamling i 2020, er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg i år.

Hvert medlem kan stemme med 1 stemme ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Infoaften.

Tænker du på at starte som biavler, så tilbyder vi i år 2 infoaftner om biavl online. Den 10. og 24. marts. Det vil være gratis at deltage.
Vi snakker om det at have bier, hvad det kræver og årsforløbet. Hvad kræver det at starte som biavler? Det vil der være mulighed for at stille spørgsmål til og få svar på. Vi fortæller om os selv: Moesgård Biselskab for Holistisk biavl og Dansk Biavler Forening (DBF).

Link til Zoom infoaften møde

 

Begynderkursus 2021.

Har du besluttet dig for at komme ind i den spændende verden om biavl, afholder vi begynderkursus. Kurset afholdes over 3 aftner: henholdsvis d. 7., 14. og 21. april. Du kan læse mere om det her.
Begynderkurset koster 300 kr.
Melder du dig efterfølgende ind i Moesgård Biselskab for Holistisk biavl vil der være en personlig mentor til at hjælpe dig i gang.

 

Års første bimøde 

Den 28. april kl. 19.00-21.30 er års første bimøde hos Karsten - OBC Biavl, Hørrning.

 

 

2020 Biavlerkursus

Ny biavler - er det dig? Drømmer du om at "springe" ud som biavler, så er mulighederne mange. Moesgård Biselskab for holistisk biavl holder hvert år begynderkursus og i det første år kan alle nye få en mentor som vil hjælpe dig, hvis du har brug for det. Kursuset afholdes i Malling over 4 onsdage. Den 11., 18., og 25. Marts, samt 1. April. Læs mere om kurset og tilmelding her 

Pris for kursus er 300 KR. 

Hæftet: Biavl for begyndere

Begynder kursus hæfte

Hæftet Kan downloades fra biavl.dk eller Klik her for direkte link.

Højdepunkter 2019 

Bi året 2019
Vi startede i marts og april med vores begynderkursus. Efterfølgende var der 9 deltagere der valgte at få bier. De fik alle hjælp til at starte deres egen bigård, i deres egen have, med en mentor.
Hør vores nye medlem, 12 årige Marie fra Solbjerg på dr.dk Klik her

Årets gang: vi besøger hinandens bigård, efterfuldt af bimøde på Malling plejehjem, hvor vi snakker om bierne her og nu. Bisværm var et punkt der var meget aktuelt i år. Vi havde besøg af formanden for Randers Biavlerforening, han fortalte os om sine erfaringer med to-dronninge-systemet. Vi besøgte ’Natursamarbejde Århus’ og hørte hvordan de underviser skoler og børnehaver om bier. Årstemaet til bi møderne var ”fokus på honning” – hvor vi bl.a. afholdt sensorikkursus og honningsmagning. Tillykke til Alice for årets bedste honning.  Næste års team er ”Bivenlig”

Årets første store arrangement var med Lars og Sofuz i Ajstrup forsamlingshus. De holdte et lærerigt foredrag om honningbehandling. Arrangementet var sammen med Odder biavlerforening. 
I år fik vi et bidrag fra Lions Club til at købe børne bi-dragter og et godt tilbud fra OBC i Hørning. Så nu har vi indkøbt 15 børne bidragter.
På FN´s internationale bi-dag, d. 20 marts, havde vi åbent hus på Mårslet kirkegård. Her fik vi brug for vores børne bidragter. Bidragterne kom også i brug ved besøg af skole- og børnehave-børn i vores medlemmers bigårde. I år havde vi åben bigård ”Besøg din lokale biavler og bierne”. Vores medlemmer i Beder, Malling, Mårslet, Langballe og Hasselager havde åbnet deres bigård og inviteret interesserede på besøg, i tidsrummet 15. - 24. juni. Årets sommerudflugt gik til Lars Bo i Gjøl.  - en oplevelsesrig og inspirerende tur. Bl.a. så og smagte vi propolis og pollen, og vi så lyngbier.
Traditionen tro, deltog vi i ’Åben landbrug’ på Bredballegård, med en honning/bi bod.
I år havde DBF en stand hos foodfestival i forbindelse med Århus Festuge. Her deltog en del af vores medlemmer på standen. 
Desværre er der bipest i vores område. Det medførte, at Per Kryger fra DBF kom til Ajstrup forsamlingshus og holdt et spændende oplæg for os om bipest. Odder og Århus biavlerforening deltog. Før generalforsamlingen fortalte vores lokale biinspektør om sit arbejde og de opgaver det indebærer. Det sidste større arrangement i var ”Honning middagen” med dejlige honning retter fra medlemmernes egne køkkener. Middagen blev nydt hos Knud og Lone.  Tak for husly og alle de dejlige retter.   

Tak til alle, der har vist deres bigård frem, og til dem der har givet en hånd med til alle vores bimøder og arrangementer.  Tak til Lions Club for deres sponsorat, der har muliggjort købet af børne bidragterne, og til sidst tak til alle foredragsholderne.
Moesbi

Sommerudflugt 2019 

I år gik sommerudflugten til Lars Bo Christensen, Gjøl Bigård.  En rigtig inspirerende tur, hvor Lars bo fortalte om hans bier og viste os rundt i hans bigård og værksted. Vi hørte om hans ideer og Erfaringer. Vi smagte Pollen, Mjød og dejligt honning. Vi afslutte med at se hans stader på lyng. En hyggelig tur i godt selskab.

Sommer tur til Gjøl - Lars Bo
Sommertur Gjøl Biavl

 

 

8. Bimøde

Besøg hos Natursamarbejdet, Århus Kommune.  Vi startet som altid i bierne, derefter opføre vi skuespillet/Rollespillet "Biernes liv". Vi lavet et lille bi puslespil og fik en masse inspiration til formidling af bier til børn og unge. Det hele forgik i de skønne kulisser ved Naturcenter Sølyst. Tak for et godt arrangement.  

 

Natursamarbejde Århus Biavl

BESØG DIN LOKALE BIAVLER OG BIERNE

Biavlere i Beder, Malling, Mårslet, Langballe og Hasselager inviterer dig på besøg 15. - 24. juni 2019

Kom HELT tæt på søde honningbier
Er du bare lidt nysgerrig efter at vide noget om biernes forunderlige verden – og vil du se, hvor honningen kommer fra?
Så tag imod invitationen til at besøge din lokale biavler i dagene 15. – 24. juni.
Vi tager dig med HELT tæt på bierne – hvis du vil – når vi åbner for bistaderne og de cirka 40.000 – 50.000 bier, som en typisk bifamilie består af på dette tidspunkt.
Og bare rolig: Vi sørger for bijakke/dragt og handsker til dig, så du ikke bliver stukket.

Du kan finde mere information om de forskelige bigårde på hjemmesiden http://aabenbigaard.mediajungle.dk/

 

Biernes Dag mandag den 20. maj 2019 klokken 14.00 – 17.00.

Bigården ved Mårslet Kirkegård Ved Kirken 1, 8320 Mårslet

To bistader er placeret i et hjørne af kirkegården, som anvendes som en "social" del af kirkegården. Her er høj beplantning og godt læ, der er opstillet bord-bænke-sæt og plantet frugttræer. Mellem denne del af kirkegården og selve gravområdet er anbragt kønne gamle gravsten. Der er således en passende afstand mellem gravene, hvor vi gerne vil færdes uforstyrret og denne ende af kirkegården, som åbner mulighed for rolige aktiviteter, afstemt efter stedets funktion.

Den 20. maj, som er international bidag, er alle velkomne til at komme og kigge til bierne og snakke med en biavler fra Moesgård Biselskab for Holistisk Biavl. Det er bidragter i børnestørrelse til låns.

Læs mere om besøgsbigårde og biernes dag. Her

Åben Bigård mårslet kirke

Børne bidragter 2019

Så er vore nye bidragter taget i brug.
Vi har været så heldige, at vi har fået 5000 kr fra Lions i Beder/ Malling til indkøb af børne bidragter. Samtidig fik vi et godt tilbud fra vores forhandler - Carsten - i Hørning, så vi nu har 15 nye bidragter i forskellige børnestørrelser. Vi er meget taknemmelige for denne gave.
Som sagt er bidragterne taget i brug i dag, hvor vi - Birgit og Jørgen - havde besøg af 22 børn og 2 lærere fra børnehaveklassen på Solbjerg Skole. Det blev en spændende og lærerig dag for børnene, hvor de både så og hørte om biernes liv. Desværre lidt koldt, så vi måtte begrænse åbningstiden i staderne. Men børnene udtrykte begejstring for, hvad de så. Kun en enkelt blev stukket ved et uheld.

Børne bidragter i beder


Om Moesgård Biselskab For holistisk biavl

Vi lægger vægt på både den teoretiske viden om biernes verden, fantastiske egenskaber, det miljø som bierne er i samspil med samt den praktiske biavl. Vi hjælper hinanden med bierne via åbenhed, humør og interesse. Vi har ingen skolebigård, men vi besøger hinandens bigårde på skift, hvor vi nye som gamle biavlere erfaringsudveksler om at skabe optimale rammer for bierne og nærmiljøet. Kig forbi – måske får du lyst til at blive hængende. Vi forstår holistisk biavl på følgende måde: Bierne har gennem historien været tæt forbundne med menneskets tilværelse på forskellig vis. Fra klostre til landbrug – fra kunst og poesi til en del af menneskets helse og ernæring. De har været livsnødvendige for bestøvning og frugtbarhed. Nu til dags lever vi i en globalt set udfordrende tid, hvilket motiverer til refleksion og forandring. Igen er bierne i folks bevidsthed fordi biernes svækkelse de seneste år har ført til voldsomme tab af bifamilier verden over.

Beder Malling Solbjerg Mårslet

Vores medlemmer er fordelt i området fra Århus til Odder. Fra skanderborg til Århus bugten.
Vi har medlemmer i: Mårslet, Viby J, Skanderborg, Malling, Beder, Aarhus N, Højbjerg, Hørning, Ry, Odder, Solbjerg, Hasselager, Åbyhøj, Brabrand, Århus V, Århus C. 

 • Begynderkursus i Biavl.

  Vi afholder været år begynderkursus over 4 mødeaftner i marts/april. Alle kursister har efterfølgende mulighed for at få en mentor og hjælp til opstart af egen biavl. Læse mere om vores kursus og tilmelding - HER

   
 • En prik på kortet...
  en prik på kortet
  Kontakt os! og køb medlemskab: Moesgård Biselskab for holistisk biavl

   

   
 • Danmarks Biavlerforening
  Gå på opdagelse - klik her

  guldetiket 

   
 • Odder & Omegns
  Biavlerforening
  Besøg vore gode venner i syd
  - klik her
  3 1a vintergaek 0448

   
JSN Mico is designed by JoomlaShine.com